دانشجوان اساتید و کلیه علاقمندان
با پورتال مدیریت آموزشی مراکز آموزشی استان آذربایجان غربی
با شماره 33680719داخلی 26 تماس فرمایید.