دانشجوان اساتید و کلیه علاقمندان
با پورتال مدیریت آموزشی مراکز آموزشی استان آذربایجان غربی
با شماره 04433362033 داخلی 33 تماس فرمایید.