ویژه اساتید کارآفرینی، مسئولین دفاتر و روسای مارکز و سایر علاقمندان
با پورتال مدیریت آموزشی مراکز آموزشی استان آذربایجان غربی
با شماره 04433362033 داخلی 33 تماس فرمایید.